خدمات ثبت شرکت- امارات متحده عربی

در رابطه با انجام امور خدماتی برای ثبت شرکت در امارات متحده عربی، لازم به ذکر می باشد که خدمات شرکت مهاجرتی کاپیتال در زمینه ثبت شرکت، صرفا مربوط به منطقه آزاد راس الخیمه در امارات متحده عربی می باشد.

راس الخیمه
یکی از قدیمی ترین و معروف ترین مناطق آزاد تجاری در خاک امارات متحده عربی، منطقه راس الخیمه می باشد. این منطقه تجاری آزاد بنابر قوانین مالی و پولی خود بصورت کاملا مستقل اداره می شود. تجارت در راس الخیمه شامل هیچگونه مالیاتی نمی شود و مالکیت این شرکتها به طور صد درصد در اختیار اشخاص خارجی قرار می گیرد. بنابر قوانین FZC  شرکتها در راس الخیمه می باید حداقل یک سهامدار و مدیر معرفی نمایند، ولی در تعداد سهام داران هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.
با توجه به قوانین مالیاتی راس الخیمه، شرکت التزامی به ارائه دفاتر مالی و حسابرسی پولی ندارد. دولت امارات متحده عربی بر اساس یک سیاست بلند مدت توسعه، مناطق خاصی را جهت تجارت آزاد در اختیار خارجیان قرار می دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ثبت شرکت در منطقه آزاد راس الخیمه، امروز با ما تماس بگیرید.