خدمات ویزای توریستی و ویزیت


شرکت مهاجرتی کاپیتال سرویسهای متفاوتی را در زمینه اخذ ویزای توریستی در انواع مختلف ویزای ورود تکی، ویزای ورود چند گانه برای افراد، خانواده گی و گروهی ارائه میدهد این سرویسها شامل مشاوره کامل در این زمینه نیز میباشد

شرکت مهاجرتی کاپیتال با تمام ارگانها، سازمانها بر طبق قوانین سفارتخانه ها در ارتباط کاری  بوده و آمادگی پرونده ها نیز بر طبق آخرین قوانین و به روز رسانیهای سفارتخانه ها انجام میشود

مشاوره و اخذ ویزای کوتاه مدت برای تمامی کشورها  و در همه نوع ویزای کوتاه مدت شامل توریستی، بازرگانی، خانوادگی، تحصیلی و غیره انجام میشود

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ویزای توریستی با ما تماس بگیرید

 


برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: