لیست جدید مشاغل نیروی کار کانادا (فدرال) اعلام شد.


لیست جدید مشاغل نیروی کار کانادا (فدرال) اعلام شد. لیست جدید مشاغل که شامل 29 شغل واجد الشرایط برای مهاجرت به کانادا می باشد از طریق اداره مهاجرت دولت کانادا در اوایل ماه جولای 2010 اعلام گردید.Read More

امکان توقف قبول و پردازش پرونده های مهاجرتی …


امکان توقف قبول و پردازش پرونده های مهاجرتی در برنامه سرمایه گذاری استان کبک در کانادا. دولت استان کبک کانادا تا اوایل ماه سپتامبر 2010 قبول پرونده های متقاضیان مهاجرت به کبک از طریق سرمایه گذاری را متوقف خواهد کرد.Read More

اداره تابعیت و مهاجرت دولت کانادا قبول و پردازش پرونده های …


اداره تابعیت و مهاجرت دولت کانادا قبول و پردازش پرونده های متقاضیان برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری (فدرال) را متوقف نمود. با توجه به این تصمیم فقط متقاضیانی که موفق به ارسال فایل خود تا قبل از تاریخ 26 ماه ژوئن 2010 شده باشند،...Read More

بهبود قوانین مهاجرت از طریق سرمایه گذاری توسط دولت انگلستان...


شانزده مارچ 2011 – طی قوانین جدید اعلام شده از طرف دولت انگلستان، به سرمایه گذاران و کار آفرینان خارجی که قصد سرمایه گذاری و کار آفرینی در رشد اقتصادی انگلستان را داشته باشند، امتیازات خاصی داده شده است...Read More

افزایش وجوه قابل پرداخت برای دسته یک برنامه های کاربردی انگلستان


افزایش وجوه قابل پرداخت برای دسته یک برنامه های کاربردی کارآفرینی و سرمایه گذاری مورد نیاز در انگلستان از تاریخ 14 ژوئن 2012 در تاریخ 15 مارس 2012 طی بیانیه ای، تغییر یک سری از قوانین مهاجرتی در انگلستان از طرف...Read More

اعلام قوانین جدید مربوط به اخذ تابعیت مستقیم کشور سنت کیتس و نویس


تغییرات جدید در رابطه با برنامه تابعیت مستقیم از طریق سرمایه گذاری در تاریخ 15 سپتامبر 2011 توسط دولت سنت کیتس و نویس اعلام گردید. بر اساس قوانین جدید تصویب شده، از ابتدای ماه ژانویه 2012 هزینه های ذیل قابل پرداخت ...Read More

اعلام قوانین جدید مهاجرت به کشور مالتا


طرح اقامت دائم مالتا که در اوایل سال 2011 میلادی به حال تعلیق درآمده بود، در نهایت با یک طرح جدید جایگزین گردید. طرح جدید رسما توسط وزارت مالی مالتا راه اندازی شده است و از اهداف این طرح، جذب افراد...Read More

پذیرش افراد فوق العاده با استعداد تحت برنامه جدید مهاجرتی توسط دولت انگلستان


دولت انگلستان تحت بیانیه ای جدید چگونگی عملکرد برنامه جدید مهاجرتی مربوط به پذیرش افراد فوق العاده با استعداد را اعلام نمود. این برنامه جدید از ماه آوریل 2011 به اجرا گذاشته خواهد شد. تحت این برنامه جدید سالانه تعداد 1000Read More

برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: