اعلام قوانین جدید مهاجرت به کشور مالتاطرح اقامت دائم مالتا که در اوایل سال 2011 میلادی به حال تعلیق درآمده بود، در نهایت با یک طرح جدید جایگزین گردید. طرح جدید رسما توسط وزارت مالی مالتا راه اندازی شده است و از اهداف این طرح، جذب افراد با دارایی و ارزش بالای درآمد خالص برای دریافت اقامت مالتا میباشد.

قابل درک است که این طرح جدید مشابه طرح اقامت دائم مالتا در قبل میباشد و افراد متقاضی از این پس مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خارجی خود معادل 15% خواهند بود. (چنین افرادی شامل پرداخت مالیات بر دستاوردهای منبع سرمایه های خارجی در مالتا نمیباشند).
سود و درآمدهای ناشی از منبع محلی درآمد در مالتا مشمول پرداخت مالیات معادل 35% در مالتا توسط این افراد خواهد بود.
همچنین چارچوب واجد الشرایطی برای اخذ اقامت درمالتا تغییر کرده و بالاتر رفته، خصوصا این مطلب شامل توابع کشورهای جهان سوم و غیر از اتحادیه اروپا میگردد.
افراد واجد الشرایط برای اخذ اقامت در کشور مالتا میبایست توانایی خرید ملک غیر منقول به ارزش حداقل 400000 یورو را در مالتا داشته باشند و یا در غیر این صورت میبایست قراردادی تحت اجاره نامه رسمی سالیانه به مبلغ حداقل 20000 یورو را عقد نمایند.
ملک غیر منقول خریداری شده توسط متقاضی در مالتا میبایست بعنوان مکان اصلی سکونت شخص متقاضی و خانواده ایشان اعلام گردد و همچنین متقاضی به همراه خانواده میبایست دارای بیمه درمانی مورد نیاز باشد.
همچنین قابل درک است که پس از تایید اقامت دائم شخص متقاضی به همراه خانواده، شخص متقاضی و خانواده میبایست حداقل 90 روز از هر سال را در مالتا اقامت داشته باشد.
علاوه بر این هر شخص متقاضی موظف به پرداخت مالیات ثابت سالانه به مبلغ 25000 یورو بابت خود و در صورت داشتن هر شخص دیگر در خانواده مبلغ 5000 یورو بابت هر شخص در خانواده به عنوان مالیات ثابت سالانه قابل پرداخت خواهد بو

برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: