اعلام قوانین جدید مربوط به اخذ تابعیت مستقیم کشور سنت کیتس و نویستغییرات جدید در رابطه با برنامه تابعیت مستقیم از طریق سرمایه گذاری در تاریخ 15 سپتامبر 2011 توسط دولت سنت کیتس و نویس اعلام گردید.
بر اساس قوانین جدید تصویب شده، از ابتدای ماه ژانویه 2012 هزینه های ذیل قابل پرداخت به واحد تابعیت از طریق سرمایه گذاری خواهد بود.
7000 دلار قابل پرداخت به دولت سنت کیتس و نویس بابت اخذ عدم سوء پیشینه فرد متقاضی. 4500 دلار قابل پرداخت به دولت سنت کیتس و نویس بابت اخذ عدم سوء پیشینه هر فرد وابسته در خانواده فرد متقاضی بالای 16 سال.
بر اساس مصوبه جدید، حداقل سرمایه گذاری در صنعت شکر، 250000 دلار بابت یک فرد مجرد، 300000 دلار بابت شخص متقاضی به همراه 3 نفر افراد خانواده، 350000 دلار بابت شخص متقاضی به همراه 5 نفر در خانواده، 450000 دلار بابت شخص متقاضی به همراه 7 نفر در خانواده خواهد بود.
حداقل سرمایه گذاری روی خرید ملک 400000 دلار برای هر یک شخص متقاضی میباشد.
پس از تاییدیه اولیه در برنامه سرمایه گذاری در خرید ملک مبلغ 50000 دلار بابت شخص متقاضی، 25000 دلار بابت همسر و 25000 دلار بابت هر فرد همراه در خانواده زیر 18 سال قابل پرداخت به دولت سنت کیتس و نویس میباشد. همچنین مبلغ 50000 دلار قابل پرداخت بابت هر فرد بالای 18 سال در خانواده میباشد.

برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: