مهاجرت و گرین کارت ایالات متحده آمریکا از طریق سرمایه گذاری ایی بی 5


اخذ گرین کارت ایالات متحده آمریکا از طریق سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای (مرکز توسعه اقتصادی) در سال 1990 میلادی اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکاRead More

اقامت ایالات متحده آمریکا از طریق راه اندازی فعالیت اقتصادی


ویزای پیمان سرمایه گذار (ایی 2) – ایالات متحده آمریکا ویزای ایی 2 شامل سرمایه گذارانی میشود که توانایی سرمایه گذاری 500000 دلار را در پروژه های مورد تایید اداره مهاجرت ایالات متحده برای اخذ گرین کارت ندارند.برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: