اقامت ایالات متحده آمریکا از طریق راه اندازی فعالیت اقتصادی

ویزای پیمان سرمایه گذار (ایی 2) – ایالات متحده آمریکا

ویزای ایی 2 شامل سرمایه گذارانی میشود که توانایی سرمایه گذاری 500000 دلار را در پروژه های مورد تایید اداره مهاجرت ایالات متحده برای اخذ گرین کارت ندارند.

ویزای ایی 2 نیازمند این است که سرمایه گذار اقدام به خرید یک بیزینس در ایالات متحده آمریکا نماید (این بیزینس میتواند یک بیزینس جدید و یا یک بیزینس موجود و فعال باشد). حداقل مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری و خرید این بیزینس تقریبا 150000 تا 200000 دلار میباشد و نیازمند اشتغال به کار شخص سرمایه گذار در بیزنس مربوطه میباشد. بهرحال اعضای خانواده میتوانند جداگانه در ایالات متحده آمریکا مشغول به کار شوند. بر پایه این ویزا، شخص سرمایه گذار به همراه خانواده و فرزندان زیر 21 سال با ویزای دو ساله میتوانند وارد ایالات متحده آمریکا شود.

این ویزا هر 2 سال قابل تمدید میباشد و شخص سرمایه گذار ملزم به نشان دادن فعال بودن بیزینس مربوطه است. این ویزا قابل تبدیل شدن به گرین کارت آمریکا نمیباشد.

این نوع ویزا بسیار مناسب برای سرمایه گذاران جوانتر میباشد که خواستار زندگی و کار ایالات متحده آمریکا هستند و یا زوجهایی که همسر آنها میتواند در محل دیگری مشغول به کار شود و از آن طریق برای گرین کارت و پاسپورت ایالات متحده اقدام شود.

این نوع ویزا به خانواده ها فرصت مناسبی برای زندگی و اخذ گرین کارت در ایالات متحده را میدهد.

مبلغ سرمایه برای خرید بیزینس مورد نظر میتواند در حساب موقتی و سپرده بوده و با شرط اعطای ویزا مبلغ سرمایه از حساب برداشته شود.

شرایط مورد نیاز

افراد علاقمند به سرمایه گذاری برای ویزایی ایی 2 میبایست دارای شرایط مورد نظر باشند. افسر مصاحبه کننده با توجه به مصاحبه انجام شده تشخیص اعطای ویزا و یا رد ویزا را خواهد داد.

شخص اقدام کننده میبایست تابع یکی از کشورهای تحت پیمان با ایالات متحده آمریکا باشد

مبلغ سرمایه باید قابل توجه بوده و کافی برای داشتن یک بیزینس موفق باشد.

درصد سرمایه گذاری در یک کسب و کار با هزینه پایین باید بیشتر از درصد سرمایه گذاری در یک شرکت با هزینه بالا باشد.

 

سرمایه گذاری باید در یک بیزینس واقعی و در حال کار استفاده شود. سرمایه گذاری در مواردی که نیاز به کار و فعالیت سرمایه گذار ندارد و یا فعالیتی انجام نمیشود قابل قبول نخواهد بود. همچنین سرمایه گذاری و یا خواباندن مبلغ سرمایه در بانک و یا مراکز شبیه به بانک غیر قابل قبول است.

مبلغ سرمایه گذاری باید کافی برای تولید درآمدی عالی باشد. درآمد حاصل از بیزینس سرمایه گذاری شده میبایست بیشتر از رفع هزینه های زندگی روزانه سرمایه گذار و خانواده وی بوده و همچنین باید تاثیر مثبتی در بهبود اقتصاد ایالات متحده ایفا کند.

سرمایه گذار در همه حال میبایست کنترل کافی روی سرمایه داشته باشد. سرمایه باید در معرض ریسک باشد و به همین خاطر سرمایه هایی که از طریق وام بانکی و یا ملک بیمه شده و تحفیظ شده هستند قابل قبول نمیباشند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویزای ایی 2 در کشور ایالات متحده آمریکا با مشاوران ما تماس بگیرید.

برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: