مهاجرت و گرین کارت ایالات متحده آمریکا از طریق سرمایه گذاری ایی بی 5


اخذ گرین کارت ایالات متحده آمریکا از طریق سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای (مرکز توسعه اقتصادی)

در سال 1990 میلادی اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا قانون ایی بی 5 را از تصویب گذراند که مقرر میدارد افراد کشورهای دیگر میتوانند با سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا موفق به اخذ گرین کارت شوند مشروط بر اینکه حداقل مبلغ یک میلیون دلار سرمایه گذاری نموده و موجبات استخدام 10 کارمند را نیز فراهم نمایند و خود هم فعالانه مشغول کار گردند و یا میتوانند با سرمایه گذاری حداقل پانصد هزار دلار در مراکز منطقه ای بدون اینکه خود نسبت به آن فعالیتی داشته باشند و کارمندانی استخدام نمایند موفق به اخذ گرین کارت شوند.

فواید و مزایای سرمایه گذاری در مراکز منطقه ای:

* انعطاف پذیر ترین قانون در جهان بطریقی که سن سرمایه گذار، تحصیلات و تسلط به زبان خارجی و مهارت در امور بازرگانی مورد نظر نبوده و علاوه بر آن حضور دائم سرمایه گذار در این مدت در ایالات متحده آمریکا نیز ضروری نخواهد بود و سرمایه گذاران میتوانند امور تجاری خود را در کشور مربوطه ادامه داده و اداره نمایند.

* این برنامه به حضور فعال سرمایه گذار در پروژه سرمایه گذاری شده نیاز نداشته و میتوانند در هر نقطه ای از آمریکا که مایل باشند اقامت نمایند.

* سرمایه گذار و همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال گرین کارت ایالات متحده را دریافت خواهند کرد.

* سرمایه گذار و خانواده وی دارای مزایای یکسان و همانند با سایر افراد مقیم ایالات متحده آمریکا بوده از جمله دارا بودن حق تحصیل در مدارس و دانشگاهها.

* سرمایه گذار و خانواده وی میتوانند بدفعات از ایالات متحده خارج گردیده و در این مورد محدودیتی وجود ندارد.

* سرمایه گذار و خانواده وی میتوانند پنج سال پس از دریافت گرین کارت تقاضای تابعیت آمریکا را بنمایند.

 

 

سرمایه مورد نیاز:

حداقل میزان مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در پروژه های مرکز منطقه ای مبلغ پانصد هزار دلار میباشد. افرادی که دارای این مبلغ از طریق قانونی بوده و فاقد سوابق کیفری نیز باشند میتوانند تقاضای سرمایه گذاری در پروژه های مورد نظر را بنمایند.

مبالغ حاصل از فروش ملک و مستغلات و یا تحصیل سرمایه از طریق ارث نیز به عنوان منابع سرمایه قلمداد میشوند.

مراحل انجام کار:

تکمیل پرسشنامه به منظور تقاضای سرمایه گذاری حدود 3 الی 5 ماه جهت گرفتن اجازه رسمی دولت آمریکا (افک) برای ایرانیان مقیم ایران و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که منشا سرمایه آنها در ایران است.

2 ماه جهت تکمیل پرونده و ارسال به اداره مهاجرت ایالات متحده.

3 الی 6 ماه جهت بررسی نهایی و تعیین وقت سفارت

مصاحبه با سفارت

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: