مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری


اطلاعیه مهم:

به منظور جلب تعداد بیشتر کارآفرینان خارجی و سرمایه گذاران برای کار و زندگی در انگلستان دولت این کشور اقدام به تغییرات قابل توجهی در قوانین کارآفرینی و سرمایه گذاری برای آن دسته از سرمایه گذاران و کارآفرینانی که قصد کمک به اقتصاد انگلستان را دارند نموده است.

برای برنامه سرمایه گذاری

بر پایه قوانین جدید تصویب شده، امکان اخذ اقامت دائم در مدت زمان کوتاهتر برای متقاضیان برنامه سرمایه گذاری در انگلستان در صورتیکه بتوانند مبلغ بالاتری را سرمایه گذاری نمایند در نظر گرفته شده است. سرمایه گذارانی که امکان سرمایه گذاری مبلغ 3 میلیون پوند را داشته باشند میتوانند بجای 5 سال، در مدت 3 سال اقدام به اخذ اقامت دائم در انگلستان نمایند و سرمایه گذارانی که امکان سرمایه گذاری مبلغ 10 میلیون پوند را داشته باشند میتوانند بجای 5 سال، در مدت 2 سال اقدام به اخذ اقامت دائم در انگلستان نمایند.

برای برنامه کارآفرینی

بر پایه قوانین جدید تصویب شده، امکان اخذ اقامت دائم در انگلستان برای کارآفرینانی که بتوانند 10 شغل تمام وقت را ایجاد کنند و یا گردش مالی 5 میلیون پوند را نشان دهند از 5 سال به 3 سال تقلیل یافته است.

انگلستان

مهاجرت به انگلستان و اقدام به اخذ تابعیت در این کشور امری پیچیده و مهم است که نیازمند طی مراحل و پروسه های قانونی بوده و احتیاج به داشتن وکیل و مشاوری با تجربه دارد.

مشاوران ما با در اختیار گذاشتن اطلاعات درست و به روز در امر مهاجرت و برنامه های مختلف مهاجرتی موجود، شما را در انتخاب راه صحیح برای اقدام برای مهاجرت و تابعیت یاری خواهند کرد. شرکت مهاجرتی کاپیتال اطلاعات و مشاوره کامل در زمینه های برنامه های مهاجرتی را در زمینه سیستم امتیازی تایر 1 (زیر مجموعه سرمایه گذاری و کارآفرینی) را در اختیار شما قرار میدهد.

چرا تایر 1 از زیر مجموعه سرمایه گذاری

شخص متقاضی در این برنامه مهاجرتی نیازی به ارائه مدرک تحصیلی، زبان انگلیسی، سابقه و پیش زمینه کاری و یا محدودیت سنی را ندارد. همچنین شخص متقاضی نیازی به فعالیت بازرگانی و ایجاد مشاغل تمام وقت در انگلستان را نیز نخواهد داشت.

برای این منظور سرمایه گذار میبایست بتواند مبلغ یک میلیون پوند را در اقتصاد انگلستان سرمایه گذاری نماید. این سرمایه گذاری پس از تایید فایل متقاضی و ورود او به انگلستان خواهد بود. ولی بهرحال این مبلغ میتواند یکسال قبل از تاریخ پروسه فایل متقاضی نیز سرمایه گذاری شود. پس از تاییدیه فایل متقاضی و ورود او به انگلستان، شخص سرمایه گذار میبایست مبلغ یک میلیون پوند را در عرض 3 ماه اول ورود خود سرمایه گذاری نماید. سرمایه گذاریهای مورد تایید دولت و مجاز برای اخذ اقامت موارد ذیل میباشند

سرمایه گذاری در سهام دولتی انگلستان

سرمایه گذاری در سرمایه و یا وام سرمایه شرکتهای تجاری فعال و ثبت شده در انگلستان. (این شرکتها شامل شرکتهای ساخت ملک نمیباشند)

بر پایه این برنامه مهاجرتی، خانواده شخص متقاضی شامل همسر و فرزندان زیر 18 سال قادر به ورود و زندگی در انگلستان میباشند.

خانواده شخص متقاضی از حق کامل زندگی و کار و شرکت در فعالیتهای بازرگانی در انگلستان برخوردار میباشند.

همچنین متقاضی و خانواده او میتوانند هر زمانی از انگلستان خارج شده و یا در هر مکانی از انگلستان اقامت نمایند.

شخص متقاضی میتواند به مدت 180 روز از هر سال را در خارج از انگلستان سپری نماید. پس از گذراندن 5 سال زندگی در انگلستان، متقاضی به همراه خانواده میتواند اقدام به اخذ اقامت دائم و در نهایت پاسپورت نماید.

شرایط مورد نیاز

شخص متقاضی میبایست حداقل 75 امتیاز مورد نیاز برای اقدام برای این برنامه مهاجرتی را کسب نماید.

موارد امتیازی شامل شرایط ذیل میباشند

سرمایه گذار دسترسی به مبلغ یک میلیون پوند را داشته باشد. این مبلغ باید کاملا متعلق و تحت کنترل کامل سرمایه گذار باشد. همچنین این مبلغ میبایست در یکی از موسسات معتبر مالی (مانند بانک، موسسات معتبر مالی) باشد. همچنین این مبلغ میبایست بتواند قابل انتقال به کشور انگلستان باشد. این مبلغ میتواند متعلق به همسر شخص متقاضی بوده و یا در حساب و تحت نام همسر شخص متقاضی باشد ولی بهرحال شخص متقاضی میبایست نشان دهد که این مبلغ تحت کنترل و دسترسی او میباشد.و یا اینکه

متقاضی دارای دارایی خالص دو میلیون پوند باشد و امکان دسترسی به مبلغ یک میلیون پوند را داشته باشد. این مبلغ میتواند بصورت وام از یکی از موسسات مالی معتبر و مورد تایید انگلستان به شخص داده شده باشد. شرکت مهاجرتی کاپیتال میتواند شما را در این زمینه راهنمایی کرده و امکان اخذ این وام را برای شما ایجاد کند. حاصل مبلغ 250000 پوند قابل سرمایه گذاری بدست سرمایه گذار میباشد.

گزینه دوم – تامین مالی

شرکت مهاجرتی کاپیتال میتواند شما را در زمینه تامین سرمایه مورد نیاز یاری نماید. این سرمایه از یکی از موسسات بانکی بزرگ در انگلستان تامین شده و برای برنامه مهاجرتی شما از طریق سرمایه گذاری تخصیص داده خواهد شد. برای این منظور مبلغ 250000 پوند قابل پرداخت به موسسه بانکی میباشد. پس از تایید فایل مهاجرتی متقاضی مبلغ یک میلیون پوند در اختیار متقاضی برای سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت. به منظور تحفیظ مبلغ سرمایه برای سرمایه گذاری، موسسه بانکی لیست سرمایه گذاریهای مناسب و مورد تایید دولت انگلستان را نیز در اختیار شما قرار خواهد داد.

شرایط دیگر

شخص متقاضی به همراه خانواده خود باید بتواند در انگلستان زندگی کرده و هزینه های مالی خود و خانواده خود را بدون نیاز به کار کرد اعضای خانواده (بغیر از کارآفرینی) تقبل نماید.

شخص متقاضی باید کشور انگلستان را بعنوان کشور اصلی مورد نظر برای زندگی و ماندن انتخاب نماید و بیشتر وقت خود را در این کشور سپری کند. حداقل 50% از وقت خود را در انگلستان سپری نماید.

پروسه فایل مهاجرتی

اولین ویزای این برنامه مهاجرتی برای مدت 12 ماه صادر خواهد شد. این ویزا بستگی به زمان انتقال مبلغ سرمایه و سرمایه گذاری خواهد داشت.

3 ماه پس از تاریخ ورود متقاضی، سرمایه گذاری باید انجام شده و مبلغ سرمایه باید به انگلستان منتقل گردد.

پس از پایان ویزای 12 ماهه، این ویزا به ویزای 3 ساله تبدیل خواهد شد و پس از رویهم 4 سال از زندگی در انگلستان، متقاضی به همراه خانواده میتواند برای اقامت دائم اقدام نماید. یکسال پس از گذشت اقامت دائم شخص متقاضی میتواند بهمراه خانواده برای اخذ تابعیت و پاسپورت اقدام کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری و اخذ اقامت در انگلستان، با مشاوران ما تماس بگیرید.Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: