کسب تابعیت از طریق سرمایه گذاری در کشور سنت کیتس و نویس


کشور سنت کیتس و نویس (St. Kitts & Nevis) که در قانون اساسی، سنت کریستوفر و نویس (St. Christopher & Nevis) نامیده می شود از سال 1983 به استقلال دست یافته و از نظر جغرافیایی در 2000 کیلومتری جنوب شرقی میامی واقع شده استRead More

اخذ مستقیم پاسپورت سنت کیتس و نویس از طریق سرمایه گذاری در خرید ملک


کشور سنت کیتس و نویس تشکیل شده از دو جزیره دوقلو واقع شده در غرب جزایر کارائیب میباشد. این کشور تقریبا در 1300 مایلی جنوب شرقی میامی قرار دارد و فلوریدا حدود 50 تا 70 مایل با این کشور دارای فاصله میباشد. کشور انگلیسی زبان سنت کیتس و نویس در سال 1983 استقلال خود را رسما از کشور انگلستان اعلام کرد ولی بهرحال هنوز عضو کشورهای مشترک المنافع انگلستان میباشد.برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: