چین


طبق قوانین وضع شده در کشور چین، بازرگانان و مدیران خارجی میتوانند اقدام به کار و اخذ اقامت به همراه خانواده هایشان نمایند.

یک شرکت سرمایه گذاری خارجی و یا یک شرکت نماینده خارجی در چین قادر به استخدام کارکنان خارجی و اخذ اجازه کار برای آنان میباشد در صورتیکه شرایط مربوطه را دارا باشند.

شرکتهای کاملا متعلق به افراد خارجی در چین

یک شرکت کاملا متعلق به فرد خارجی در چین بصورت یک شرکت با مسئولیت محدود میباشد که صددرصد متعلق به سرمایه گذار (گذاران) خارجی میباشد.

انگیزه اصلی ایجاد اینگونه شرکتها اصولا تشویق فعالیتهای تولیدی و فعالیتهای بازرگانی شامل واردات و صادرات توسط سرمایه گذار (گذاران) میباشد.

همچنین این نوع شرکتها بسیار زیاد برای صنوف سرویس دهی، مدیریت، طراحی نرم افزار و تجاری نیز استفاده میشوند. به همین منظور تمام شرکتهایی که در چین 100% بنام فرد خارجی ثبت شده اند را شرکتهای کاملا متعلق به افراد خارجی مینامند.

این نوع شرکتها دارای پتانسیل بسیار بالایی در چین میباشند زیراکه این شرکتها همواره در حال کشف و بازگشایی مارکتهای جدید هستند و طی اعلام مقامات چین، تا سال 2014 کشور چین اولین رتبه در جذب سرمایه گذاران بین المللی را دارا خواهد بود.

انواع مختلف شرکتهای کاملا متعلق به افراد خارجی

شرکتهایی که فقط مجوز تولید را در چین دارا هستند که این نوع شرکتها، شرکتهای تولیدی نامیده میشوند.

شرکتهایی که مجوز مشاوره و سرویس دهی دارند که این نوع شرکتها، شرکتهای مشاوره نامیده میشوند.

شرکتهایی که مجوز بازرگانی و تجاری دارند که این نوع شرکتها ، شرکتهای تجاری و یا سرمایه گذاری خارجی نامیده میشوند.

امتیازهای یک شرکت کاملا متعلق به فرد خارجی در چین

یک شرکت ثبت شده خارجی در مقایسه با یک شرکت معمولی در چین دارای امتیازهای ذیل میباشد ولی این امتیازها فقط به موردهای ذیل ختم نمیشود


استقلال و آزادی در تصمیم گیری و ارائه و پایه گذاری استراتژی و راهکارهای تجارت بین المللی برای شرکت بدون نیاز به اخذ نظر و اجازه شریک چینی و یا دخالت دادن شریک چینی

توانایی در راهبرد تجارت و کارهای بازرگانی بصورت رسمی و عملی در کشور چین. قدرت کامل در صدور فاکتورهای رسمی و انجام کلیه کارهای عملی در امر بازرگانی و تجارت

توانایی در تبدیل مبالغ از واحد پولی چین به دلار و نقل و انتقال آن به شرکت مادر در خارج از چین

همچنین برای شرکتهای تولیدی هیچگونه مجوزی برای واردات و صادرات کالاهای تولیدی نیاز نیست

حق کامل کنترل تمامی کارمندان

برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت و اخذ اقامت در کشور چین، با مشاوران ما تماس بگیرید.


برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: