منطقه آزاد پوتی


موقعیت استراتژیک اقتصادی کشور گرجستان امری بسیار مهم برای هر سرمایه گذار و بازرگانی تلقی میشود. این کشور همانند پلی ارتباطی ما بین اروپا و آسیا قرار دارد، دسترسی آسان به اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای جنوب روسیه از طریق کشور گرجستان به راحتی میسر میشود.

گرجستان بعنوان نقطه اصلی و مرکزی بازرگانی و مارکت در منطقه دریای سیاه بوده و عموما شرکتهای بزرگ بین المللی و دفاتر مادر این کشور را بعنوان هسته اصلی و مرکزی فعالیتهای خود انتخاب میکنند.

آغاز فعالیت بازرگانی و کسب و کار در گرجستان با در دست داشتن اطلاعات جامع و راهنمایی درست بسیار آسان است. با در نظر داشتن مواردی همانند نوع مجوز بازرگانی مورد نیاز، ثبت شماره مالیاتی و دیگر موارد شما میتوانید براحتی فعالیت بازرگانی خود را در گرجستان پایه گذاری کنید.

ثبت فعالیت تجاری در گرجستان بر اساس سه اصل مهم است: سریع، کم هزینه و مراحل ساده

مراحل انجام کار و مجوزهای لازم برای صدور لایسنس تجاری و ثبت شرکت بر عهده سازمان قوانین کارآفرینان و سازمان ثبت احوال میباشد.

برای ثبت فعالیت تجاری در گرجستان قانونی مبنی بر تهیه مدارک تایید شده برای وجود سرمایه اولیه وجود ندارد. همچنین یک شرکت تجاری نیازی به انجام مراحل ثبت جداگانه برای اخذ شماره مالیاتی را ندارد چراکه مرحله ثبت اولیه شامل ثبت مالیاتی نیز میشود.


با توجه به قوانین موجود، یکی از انواع شرکتهای ذیل در گرجستان قابل تاسیس میباشد

شرکت سهامی

شرکت مشارکتی عامه

شرکت مشارکتی با مسئولیت محدود

شرکت تعاونی

شعبه شرکت

شرکت مشارکتی کسب و کار

شرکت کارآفرینی فردی

برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت در گرجستان با مشاوران ما تماس بگیرید.

برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: