منطقه آزاد پوتی


کشور گرجستان متصل کننده اروپای شرقی به آسیای غربی است. از غرب به دریای سیاه، از شمال به روسیه، از جنوب به ترکیه و ارمنستان و اغز جنوبی شرقی به آذربایجان متصل میباشد.

کشور گرجستان بواسطه قرار گرفتن در کنار دریای سیاه و جاده تاریخی ابریشم از قدیم با بسیاری از کشورها تجارت داشته است. صنایع توریسم و کشاورزی بواسطه آب و هوای این کشور دو بخش مهم از اقتصاد این کشور را تشکیل میدهند.

از قرن 21 به بعد تحولات چشمگیر بسیار مثبتی در اقتصاد گرجستان رخ داده است. رشد اقتصادی جی دی پی گرجستان در سال 2007 به 12% رسید که موجب شده گرجستان به یکی از سریعترین اقتصادهای رشد کننده در اروپای شرقی تبدیل شود.

بندر پوتی

بندر پوتی مهمترین بندر ساحل شرقی دریای سیاه است که متعلق به کشور گرجستان میباشد. گرجستان از طریق این بندر و بنادر دیگر به کشورهای حاشیه دریای سیاه از جمله ترکیه، بلغارستان، رومانی، اوکراین و روسیه متصل میشود و امکان ترانزیت بار دریایی با این کشورها را دارد.

با ثبت شرکت و منطقه آزاد پوتی واقع شده در بندر پوتی شما میتوانید اقدام به اخذ اقامت به همراه خانواده خود نمایید.از مزایای اخذ اقامت در گرجستان میتوان موارد ذیل را نام برد:

آزادی کامل تجارت و فعالیتهای بانکی

عدم پرداخت مالیات

اخذ اقامت برای تمامی اعضای خانواده بدون شرایط سنی

امکان اخذ پاسپورت پس از یکسال

پیوستن به اتحادیه اروپا در آینده نزدیک

فرصتهای بسیار شغلی و تجاری

دارای مدارک و دانشگاههای انگلیسی و آمریکایی

هزینه بسیار کم زندگی، اجاره، تحصیلات، آب، برق و گاز

آب و هوای اروپایی

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: